SOLUȚIILE NOASTRE OSHA

Punere în funcționare simplă și rapidă. Ușurință în utilizare. Permite culegerea informațiilor într-o manieră structurată. Tabele și formulare de introducere a datelor personalizabile pentru laptop și dispozitive mobile.

DECIZIILOR :Dintr-o privire aveți o viziune completă a evenimentelor raportate și a stări acțiunilor conexe, prezentate sub formă grafică, tabele, detalii „drill down” sau tabele pivot. Avertizări automate pentru acțiunile prevăzute sau cele în întârziere.

RAPOARTE : Creați-vă propriile modele de rapoarte. Difuzarea automată a rapoartelor.

INSPECȚII DE SIGURANȚĂ

Permite tuturor actorilor implicați să raporteze în mod intuitiv și în timp real informații cu privire la riscurile identificate în diferite medii de lucru prin intermediul dispozitivelor mobile. Informațiile sunt înregistrate automat într-o bază de date centrală.

Datele colectate sunt analizate, prelucrate și restituite diferiților actori.

Soluția integrează și monitorizarea acțiunilor conexe.

EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE

Permite tuturor actorilor implicați în prevenirea riscurilor să participe la evaluarea riscurilor profesionale în timp real folosind dispozitive mobile.

Soluția integrează și monitorizarea acțiunilor conexe.

Deja integrat, mai mult de:

Factori de risc

Situații periculoase asociate

evenimente nedorite

Texte explicative

EVENIMENTE NEDORITE

Permite oricărui angajat să avertizeze în timp real serviciile tehnice sau de prevenire în legătură cu situațiile observate care pot afecta negativ uneltele și mașinile de lucru sau ar putea pune în pericol angajații. Informațiile sunt înregistrate automat într-o bază de date centrală.

Datele colectate sunt analizate, prelucrate și restituite diferiților actori.

Soluția integrează și monitorizarea acțiunilor conexe.

CONFORMITATEA HACCP

Permite monitorizarea în mod coerent a conformității HACCP pentru propriile instalații etc.

Soluția integrează și monitorizarea acțiunilor conexe.

ACCIDENTE DE MUNCĂ

Permite monitorizarea precisă a tuturor evenimentelor, fie ele la limita ununi accident, accidente minore sau accidente cu sau fără repaus medical. Adăugați informații ce vă permit identificarea precisă a circumstanțelor accidentului.

Soluția integrează și monitorizarea acțiunilor conexe.

Deja integrat :

Localizarea leziunilor

Natura leziunilor

Agenți materiali

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE

Vă permite să organizați și să monitorizați toate verificările periodice indiferent de tipul acestora. Atașați fotografii sau alte fișiere relevante.

Definiți frecvența verificărilor în funcție de tipul lor, fie acestea reglementare sau nu.

Soluția integrează și monitorizarea acțiunilor conexe.

REGISTRUL DEȘEURILOR

Permite asigurarea trasabilității și monitorizării deșeurilor expediate, a costurilor și al ansamblului de informații necesare pentru o bună gestionare.

Soluția permite crearea mai multor registre

Soluția integrează și monitorizarea acțiunilor conexe.

Deja integrat :

  • Nomenclatura Europeană a Deșeurilor

Categori de deșeuri

operațiuni de eliminare

operațiuni de reciclare / valorificare

ACȚIUNI

Permite oricărui actor din organizație să-și urmărească în timp real acțiunile (de natură tehnică, prevenție etc.), de la propunerea acțiunii până la finalizarea sau abandonarea acesteia.

Acțiunile pot avea sub-acțiuni asociate.

ACȚIUNI (CENTRALIZATOR)

Permite centralizarea acțiunilor introduse în diferitele noastre soluții și obținerea unei viziuni globale și un inventar în timp real al tuturor acțiunilor din societatea dvs.

Toate funcționalitățile soluției „Acțiuni”.

Posibilitatea recuperării acțiunilor din surse externe (necesită un studiu prealabil).