CE AVANTAJE VĂ OFERĂ SOLUȚIA NOASTRĂ

Punere în funcționare simplă și rapidă. Ușurință în utilizare. Permite culegerea informațiilor într-o manieră structurată. Tabele și formulare de introducere a datelor personalizabile pentru laptop și dispozitive mobile.

DECIZIILOR :Dintr-o privire aveți o viziune completă a evenimentelor raportate și a stări acțiunilor conexe, prezentate sub formă grafică, tabele, detalii „drill down” sau tabele pivot. Avertizări automate pentru acțiunile prevăzute sau cele în întârziere.

RAPOARTE : Creați-vă propriile modele de rapoarte. Difuzarea automată a rapoartelor.

OBSERVAȚII

Permite tutoror persoanelor autorizate să raporteze în timp real informațiile din teren într-o manieră intuitivă utilizând dispozitive mobile.

Informațiile sunt înregistrate automat într-o bază de date centrală.

Datele colectate sunt analizate, prelucrate și restituite diferiților actori. Soluția integrează și monitorizarea acțiunilor conexe.

SARCINI RECURENTE

Vă permite să organizați și să structurați diferitele sarcini recurente de natură tehnică sau organizațională. Atașați fotografii sau alte fișiere relevante.

Definiți frecvența fiecărei sarcini.

Soluția integrează și monitorizarea acțiunilor conexe.

ACȚIUNI

Permite oricărui actor din organizație să-și urmărească în timp real acțiunile (de natură tehnică, prevenție etc.), de la propunerea acțiunii până la finalizarea sau abandonarea acesteia.

Acțiunile pot avea sub-acțiuni asociate.

ACȚIUNI (CENTRALIZATOR)

Permite centralizarea acțiunilor introduse în diferitele noastre soluții și obținerea unei viziuni globale și un inventar în timp real al tuturor acțiunilor din societatea dvs.

Toate funcționalitățile soluției „Acțiuni”.

Posibilitatea recuperării acțiunilor din surse externe (necesită un studiu prealabil).